You Are Here: Home - ဦးေရႊဇံေအာင္ - စာေပပါရဂူဘြဲ႔ရေဒါက္တာဦးေရႊဇံေအာင္(၁၈၇၁-၁၉၃၂)

ဆရာႀကီးဦးေရႊဇံေအာင္သည္ ကမာၻေက်ာ္က်မ္းျပဳစာဆိုတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ျမန္မာစာျမန္မာမွဳျဖင့္ကမာၻျပဳခ့ဲ သူ ျဖစ္သည္။ဦးေရႊဇံေအာင္ကို (၁၈၇၁)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြၿမိဳ႔နယ္တြင္ အဖခရိုင္ကဲ၀န္ဦးေရႊသာ၊အမိေဒၚအဇံျဖဴတို႔မွ ေမြးဖြားခ့ဲသည္။

ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႔သား၊ ျမန္မာႏိူင္ငံသူ ႏိူင္ငံသားမ်ားအား လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓါတ္ မ်ဳိးေစ့ ခ်ေပး ခ့ဲ သူဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ(၁၈၇၉-၁၉၃၉)ႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟုဆိုႏိူင္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဦး ဥတၱမ သည္ “ဂ်ပန္အေၾကာင္း”စာအုပ္ကို ေရးသားပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲသည္။

ဦးေရႊဇံေအာင္၊ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမတို႔ႏွင့္မေရွးမေႏွာင္း ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွာ ဦးစံေရႊဖူး(၁၈၉၂-၁၉၄၃)ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဂုဏ္ထူးေဆာင္အျဖစ္အမွဳေဆာင္ဆဲကာလ (၁၉၁၇ မွ ၁၉၂၇) ခုႏွစ္အထိအတြင္း ျမန္မာႏိူင္ငံသူေတသန အသင္းဂ်ာနယ္တြင္ ရခိုင္သမိုးႏွင့္ရခိုင္ယဥ္ေက်းမွဳ ေရးရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ပထမဦးဆံုး ျပဳစုေရးသားခ့ဲေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ ၁၈၈၁-ခုႏွစ္တြင္စစ္ေတြၿမိဳ႔အစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားခ့ဲရာ ၁၈၈၅ -ခုႏွစ္တြင္အလယ္တန္းစေကာလားရွစ္ဆုကိုရရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လာၿပီး ၁၈၈၇-ခုႏွစ္ တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူျပန္ရာ ၁၈၉၁-ခုႏွစ္တြင္ထိုေခတ္ကျမန္မာႏိူင္ငံ၌ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ၀ိဇၨာဘြဲ႔ထူး ကို ဆြတ္ခူးရ ရွိခ့ဲသည္။

ဆရာႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္ကို အလြန္ယံုၾကည္သက္၀င္သူျဖစ္သည္။ ၁၈၉၅-ခုႏွစ္မွစ၍ ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာထံ၌ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကိုနည္းနာခံသင္ၾကားခ့ဲသည္။ထိုမွ်မက လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးထံတြင္လည္း မျပတ္ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ဦးေရႊဇံေအာင္သည္ျမန္မာႏွင့္ ပါဠိဘာသာက်မ္းဂန္မ်ားကိုဆရာတစ္ဆူဟုဆိုရေလာက္ေအာင္ေလ့လာတတ္ ကၽြမ္းခ့ဲသည္။ယင္းအျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊လက္တင္ဘာသာစသည္တို႔ျဖင့္ရွိေသာ ဒႆနိကေဗဒ က်မ္းမ်ား ကိုလည္း နက္နဲစြာေလ့လာလိုက္စားခ့ဲသူ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။

၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္က ႏိူင္ငံျခားသို႔တိုင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ႀကီး ေပၚက္ေရာက္ထြန္း ကားေစ ရန္ရည္ သန္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔(၃)လတစ္ၾကိမ္ထုတ္ေ၀ေသာဗုဒၶ၀ါဒအမည္ရွိမဂၢဇင္းတြင္အဘိဓမၼာတ ရားေတာ္ အေၾကာင္းပါ၀င္ေရးသားခ့ဲသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်မ္း(၇)က်မ္း ျပဳစုေရး သားခ့ဲသည္။

ယင္းတို႔မွာ(၁)ရာဇာလကၡဏဒီပနီက်မ္း၊(၂)တကၠိယနဒီပနီက်မ္း၊(၃)ကာယဂၤသမၻဴဒီမနီက်မ္း၊(၄)ရူပဒီပနီက်မ္း (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)၊(၅)ယမကေခၚယမိုက္က်မ္း၊(၆)ကထာ၀တၳဳႏွင့္(၇)အဘိဓမၼတၱသဂၤဟသၿဂၤိဳဟ္က်မ္း တို႔ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶ၀ါဒမဂၢဇင္းတြင္ ဦးေရႊဇံေအာင္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို နိဒါန္းျပဳ၍လန္ဒန္ၿမိဳ႔ပါဠိအသင္းႀကီးမွ ထုတ္ေ၀ေသာ အဘိဓမၼတၱသဂၤဟသၿဂၤိဳဟ္က်မ္းဆိုလွ်င္ တစ္ကမာၻလံုးမွ ပညာရွိမ်ား၏ခ်ီးက်ဴးလက္ခံျခင္းကို ခံခ့ဲရသည္။ ယင္းစာအုပ္ကို ဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ေရးသားၿပီး ၁၉၁၀-ခုႏွစ္တြင္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲသည္။ ဦးေရႊဇံ ေအာင္သည္ ျမန္မာသာသနာေတာ္ကို ျမန္မာစာျမန္မာမူျဖင့္ ကမာၻျပဳဆိုခ့ဲေပသည္။ ၄င္းျပင္နက္ နဲခက္ခဲ ေသာ “ေလာဂ်စ္”က်မ္းႀကီးတစ္ေစာင္ကိုလည္းျမန္မာလိုမွီျငမ္းျပန္ဆိုေရးသားခ့ဲသည္။ယင္းက်မ္းမွာ တကၠိယ နဒီပနီအမည္ရွိ တက္က်မ္းပင္ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးဦးေရႊဇံေအာင္သည္ အဘိဓမၼာက်မ္းတို႔သာလွ်င္ ကၽြမ္းက်င္သည္မဟုတ္ဘဲပ်ဳိ႕၊ ကဗ်ာ၊လကၤာ၊ ဘာ သာေ၀ါဟာရအရာတို႔၌လည္း က၀ိတစ္ဆူဟုဆိုေလာက္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္းကို၁၉၁၁-ခုႏွစ္ ေလာက္ ကစ၍ ၁၉၂၀-ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိူင္ငံသုေတသနအသင္းဂ်ာနယ္၌ ေဆာင္းပါးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္သိသာသည္။

အဂၤလိပ္၊ျမန္မာႏွစ္ဘာသာစလံုးတြင္ ထက္ျမက္သည့္ ကမာၻ႔သိပညာရွိ စာျပဳပုဂၢိဳလ္ႀကီးဦးေရႊဇံေအာင္အား ၁၉၃၂-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဒီလစ္ေခၚစာေပပါရဂူဘြဲ႔ကိုခ်ီးျမွင့္ခ့ဲသည္။

ဆရာႀကီးကျမန္မာႏွင့္ရခိုင္စာေပသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ဂုဏ္ယူစရာ၊အားက်စရာပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးပင္တည္း။
ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုကို ပါေမာကၡဦးစံသာေအာင္(၁၉၇၁)၊ စာေရးဆရာဖိုးေက်ာ့ (၁၉၇၂)၊ ေဒါက္တာရီရီ(၁၉၇၅)၊ ေဒၚၾကန္(၁၉၇၈)၊ေမာင္ၾကင္ႏြယ္(၁၉၈၀)(၁၉၉၀)၊ ေဖျမင့္(၁၉၉၅) ၊ ေမာင္ေပၚထြန္း(၁၉၉၇)၊ ေမာင္ေမာင္ထြန္းေအာင္(က်န္းမာေရး)(၁၉၉၉)ႏွင့္ ဦးျမတ္ေက်ာ္(ျမန္မာစာအဖြဲ႔)(၁၉၉၉)တို႔ ရရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ေမာင္ေမာင္ထြန္းေအာင္(က်န္းမာေရး)

ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးအသင္း(ရန္ကုန္)မွထုတ္ေ၀သည့္ျမတ္ပန္းသဇင္မဂၢဇင္းမွ ေမာင္ေမာင္ထြန္းေအာင္ (က်န္း မာေရး) ေရးသားသည့္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရ ရခိုင္စာဆိုမ်ား ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။
Blogger Widgets